Fiilimsi Nedir kısaca örnekler örnek cümleler

yorumsuz
873 views
Fiilimsi Nedir kısaca örnekler örnek cümleler

Fiilimsi nedir , çeşitleri ve türleri nelerdir kısaca hakkında bilgi veriyorum. Örnek fiilimsi cümleleri ve kısa özet konu anlatım örneği paylaşıyoruz. Günceldir başka yerde yok sadece bizde. Tek sayfa çıktı alınabilir. Not defteri ya da sınava hazırlık için kullanılabilir. Başlayalım.

 

Fiilimsi Nedir Kısaca Hakkında Bilgi

Aslen fiil oldukları halde, aldıkları eklerle isim, sıfat veya zarf olarak kullanılan kelimelerdir. Üç çeşit fiilimsi bulunmaktadır. Bunlar Sıfat-fiiller, zarf-fiiller ve isim-fiillerdir. Şimdi fiilimsi türlerini örnekleri ile inceleyelim.

Fiilimsi SIFAT-FİİLLER

Fiillerin zamana bağlı olarak sıfatlaşmış şekilleridir. Dilimizde hemen bütün zaman ekleri, sıfat-fiil yapımında kullanılır. Sıfat-fiiller, sıfat olabildikleri gibi geçici veya kalıcı isim olarak da kullanılabilirler. Sıfat-fiiller aslen fiildirler. Ancak kelime türü olarak görevli kelime olduklarından, görevleri gereği bu isimle anılırlar.

Sıfat-fiil Ekleri:
-(y)An  eki  Örnek: (Geniş zaman) uç-an kuş, düşün-en adam.

-(A/l)r  eki  Örnek: (Geniş zaman) ak-ar çeşme, dön-er salon.

-mış  eki Örnek:  (Geçmiş zaman) yan-mış odun, piş-miş aş, geç-mis yıl.

-Dık  eki  Örnek: (Geçmiş zaman) bil-dik insan, tanı-dık sima, gör-dük iş.

-(y)AcaK  eki   Örnek: (Gelecek zaman)geç-ecek zaman, bak-acak ev.

-maz  eki   Örnek: (Olumsuz geniş zaman) çık-maz sokak, görün-mez kaza.

-(y)Ası eki Örnek: (Gelecek zaman) yeyil-esi aş, gezil-esi mekan.

-DI  eki  Örnek: (Geçmiş Zaman ) çık-tı, imam bayıl-dı.
-malı  eki  Örnek: (Gereklilik) gör-meli burayı, iç-meli suyu.

Fiilimsi – ZARF-FİİLLER

Fiillerin zamana ve kişiye bağlı olmayan zarflaşmış şekilleridir. Zarf-fiiller de aslen fiildirler, ancak görevleri gereği bu ismi alırlar. Zarf-fiiller, bir anlamda fiillerin sıfatı durumundadırlar.

Zarf-fiil Ekleri

Zarf-fiil ekleri, asıl ve birleşik olmak üzere iki çeşittir:

-I eki : al-ı ver-, yap-ı ver-, gör-ü ver-.

-(y)A eki : bak-a kal-, düş-e yaz-, bekle-y-e dur-, de-y-e.

-(y)ıp eki : al-ıp, gör-üp, incele-y-ip, bak-ıp.

-(y)ArAK eki : sat-arak, devir-erek, düşün-erek.

-(y)ınca eki : ver-ince, duy-unca, uyu-y-unca.

-(y)Alı eki : geç-eli, oku-y-ah, in-eli.

-madan eki : bit-meden, anla-madan, bak-madan.

-Dıkça eki : git-tikçe, taşı-dıkça, sat-hkça.

-Dığında eki : bırak-tığ’ında, ulaş-tığında, ört-tüğünde.

-ken eki : gelir-i-ken, bakıyor-i-ken, götürecek-i-ken.

Bu zarf-fiil eklerimiz, ek fili ile kullanılır. İsimlerdeki kullanış şekilleri ise: ça-lışkan-i-ken, evli-y-i-ken.

Fiilimsi – İSİM-FİİLLER

Fiillerin zamana ve kişiye bağlı olmayan isimleşmiş şekilleridir. Yine isim-fiiller de aslen fili olmalarına karşılık görevleri gereği bu ismi alırlar ve bir isim gibi kullanılırlar. İsim-fiiller çoğu kez fillerin geçici isimlerini yaparlar. Bunun-la birlikte kalıcı isim örnekleri de vardır.

İsim-fil Ekleri:

-mak eki : git-mek, konuş-mak, aldır-mak, ek-mek, çak-mak.

-ma  eki : sevindir-me, cebelleş-me, akıllan-ma, dondur-ma, sar-ma.

-(y)ış  eki : geç-iş, alkışla-y-ış, göster-iş, incele-y-iş, al-ış ver-iş.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 25 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın