Farabi Hakkında Bilgi

yorumsuz
853 views
Farabi Hakkında Bilgi

 

Farabi hakkında bilgi kısa olarak veriyoruz. Farabi kimdir ? Farabi hayatı , yaşamı , felsefesi ve biyografisi gibi bir çok bilgi kısaca tek başlık altında paylaşıyoruz.  Orta çağa ışık tutan Türk Filozof hakkında her şey kısaca paylaşıyoruz. Başlayalım.

 

 

Farabi Kimdir Kısaca Farabi Hakkında Bilgi

Farabi‘nin hayatı hakkındaki kaynaklarda yer alan bilgiler, oldukça yetersizdir. Özellikle ilk elli yılı hakkında pek az bilgi bulunmaktadır. Asıl adının Muhammet, babasının adının Tarhan, dedesinin adının da Uzlug olduğu kesindir. Kaynaklarda, ‘Türk filozofu’ diye anılır. Babasının bir komutan olduğu, kendisinin de bir süre kadılık yaptığı söylenir. Temel din ve dil bilgilerinden sonra fıkıh, hadis ve tefsir okudu. Türkçe ve Farsçanın yanında, Arapçayı da öğrendi.

Döneminde Haggın olan matematik ve felsefe gibi rasyonel bilimler alanında da öğrenim gördüğü sanılmaktadır. Ancak asil felsefe öğrenimini, hayatının oldukça geç döneminde, ellili Haşlarda gittiği, dönemin en gelişmiş bilim ve kültür merkezi olan Bağdat’ta uaptı. Tanınmış mantıkçılardan k/atta bin Yunus’tan mantık okudu ve kısa zamanda hocasını geride bıraktı. Bir felsefe şehri alan Harran’a giderek orada da Yuhanna bin Haulan’dan öğrenim gördü.

İslam felsefesine akılcılığı getirmekle kalmamış, bu felsefenin ilk kez kapılarını açan da kendisi olmuştur. 0, metafiziğe mantık yoluyla ulaşmış. İslam diniyle felsefe arasında sıkı bir ilişki kurmuştur. 0, ruhların gerçek kaynağı olduğuna inandığı Tanrı’yı en arı ve saf bir ruh saymış, iyi ve kötünün kişisel şeyler olduğunu, bunun sonlu bir varlık oluşumuzdan doğduğunu, fakat evrende iyiliğin kötülükten daha çok bulunduğunu savunmuştur.

Farabi, mantıkla ilgili eserlerini büyük ölçüde Aristoteles’in Organon’unu açıklama veya özetlemeye ayırmıştır. Kategoryalar (Kategoriai), Önerme (Peri Hermenias), Birinci Analitikler (Analitika Protera), İkinci Analitikler (Analitika Ustera), Topikler (Topika), Sofist Çürütmeler Üzerine (Peri Sophistikon Eleghon) ve Konuşma Sanatı (Tehne Rhetonike) üzerine yaptığı çalışmalar, bunlardandır.

Farabi Bağdat’da Aristoteles’in kitaplarını inceledi. Bu çalışmaları ve felsefedeki uetkinliği nedeniyle, kendisine ikinci öğretmen (birincisi Aristoteles) denildi. Bağdat’ta yirmi yıl geçirdi ve Hamedanilerin başkenti olan Halep’e gitti ve burada Hamedani emiri Seyfüddevle’nin yakın ilgisini gördü. Sarayda gelenekleşen bilim ve sanat toplantılarına katıldı. Burada bilim ve düşünce adamı olarak saygın bir yer edindi. Mısır’a yaptığı kısa bir geziden hemen sonra Halep’te 950 yılında vefat etti.

Farabi Hakkında ulaşabildiğimiz bilgi bunlarla sınırlıdır. Orta Çağın büyük Türk filozofunu unutmamalı ve unutturmamalıyız. Kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın