Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri

yorumsuz
618 views
Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri

Enerji Kaynaklarının çevreye etkileri nelerdir kısaca açıklıyoruz. Enerji kaynakları çevreye ne gibi etkileri olur , olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir kısa özet olarak tek başlık altında paylaşıyoruz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilirsiniz. Başlayalım

 

Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri

Enerji kaynaklarının çevre peyzajında meydana getirdiği ilk ve en etkili değişiklik, sanayi tesislerini bu kaynaklar çevrelerine çekmesidir. Özellikle çağdaş (modern) sanayi, atölye tipi sanayi ile karşılaştırma kabul etmeyecek kadar çok ham madde tüketilen, çok üretim yapılan ve çok enerji tüketilen bir sanayi teknolojisidir. Bu nedenle çağdaş sanayi tesisleri, enerji kaynakları ile direkt olarak ilgilidir.

Enerji kaynaklarının kirletici etmen olarak etkileri, daha maden çıkarma bölgelerinde dikkati çekmeye başlar. Özellikle açık işletme yönteminin uygulandığı kömür işletme bölgelerinde, hem geniş periyotlu bir arazi kaybı söz konusudur, hem de çıkarılan kömürden oluşan toz çevreye savrulmak suretiyle, çevre kirliliği meydana gelmektedir.

Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri – Ulaşım

Enerji kaynaklarından özellikle kömür, petrol ve nükleer enerji kaynaklarının ulaşım araçlarına uygulanması, bir yandan insanlığın sosyal, ekonomik ve teknolojik sahada hızla gelişmesine yol açarken, öbür yandan da çevre üzerinde dikkat çekici değişiklikler yapmaya başlamıştır.

Kıyılarda (okyanuslar, denizler ve büyük göller) inşa edilen çağdaş limanlar ve eklentileri dolayısıyla, kıyı morfolojileri üzerinde değişiklikler meydana getirmiştir. Limanların büyüklüğü ve iş hacmine göre değişmekle birlikte, birkaç km. uzunluğa varan dalgakıranlar ve rıhtımlar, kıyılarda sığ alanların derinleş­tirilmesi, antrepo ve depoların, ambarların, vinçlerin inşası yoluyla yapılan değişiklikler. Limanlara ulaşan ek dekovil hatları, yollar ve diğer kullanılış sahaları, akaryakıt depoları, tahıl depolama tesisleri ve benzer kuruluşlar. Artık tarihi iskelelerle karşılaştırılmayacak ölçüde kıyılarda değişiklikler meydana getirmiştir.

Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri – Turizm

Enerji kaynakları ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan ve turistik çekim merkezlerini kirleten başlıca kirleticiler,  petrol rafinerileri, petrokimya ve plastik sanayi tesisleri, kömüre ve petrole dayalı termik santrallar, akaryakıt depolama ve nakletme tesisleri gibi beşeri kuruluşların artık ve atık maddeleridir.

Enerji kaynaklarının yakılması suretiyle yaydıkları çeşitli kirleticilerin bazıları, fabrikalarda ham madde olarak kullanılmaları sırasında oluşan, havayı, toprağı, bitkileri ve suları kirleten kirleticiler, çeşitli kirlenme bölgelerinde yaşayan insanların sağlığını, zaman zaman ciddi olarak tehdit etmektedir.

Nükleer enerji kaynaklarında,  fusion yoluyla nükleer fabrikalarda enerji üretimi. Nükleer silahların denenmesi veya bizzat kullanılması, uranyum veya toryumun işlenmesinden artakalan radyoaktif maddeler. Nükleer santral kazaları, bunlardaki gaz kaçakları ve sızıntılar gibi faktörler, bütün dünya ekosistemini etkileyecek ölçülerde, başlıca radyoaktif kirletici kaynakları oluşturmuştur.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 14 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın