Divanu Lugati’t Türk – Türk Dili ve Kültürü

yorumsuz
1.650 views
Divanu Lugati’t Türk – Türk Dili ve Kültürü

Divanu Lugati’t Türk ‘ ün Türk dili ve kültürü bakımından önemini başlıklar halinde sıralayacağınız bir araştırma yapınız ödevi. Divanu Lugati’t Türk hakkında kısa bilgi veriyoruz.  Kütüphane kaynakçalı kitaptan başka yerde olmayan bilgiler ile alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilir tek sayfa çıktı alabilirsiniz.

 

Divanu Lugati’t Türk ‘ ün Türkk dili ve kültürü

Hicretin üçüncü asrından onuncu asrına kadarki dönem Türk’lüğün altın devri olarak bilinir. Bu devirde Türkler bir yandan Çin sınırından Macaristan’a ve Avrupa içlerine, bir yandan da Kuzey Buz Denizinden Hind’in ve Arabistan’m sıcak denizlerine kadar yayılmışlar, hemen her yerde güçlü hakimiyetler kurmuşlardı. Kendilerini her yerde saydırmışlar ve her yerde halkın efendisi olarak tanımp sevilmişlerdi. Türk iradesinin geçerli olduğu bu geniş bölgelerde, Türk kültürünün açık etkisinin görülmesi ve Türk dilinin üstün tutulması, çok tabii bir gelişmedir. Bu yıllarda Türkçe öğrenmek adeta bir ihtiyaç halini almıştı. İşte bu ihtiyaca cevap vermek maksadiyle, bu devirlerde bir hayli kitap yazılmıştır.

Başlıklar Haline Sıralamak Gerekirse

1- Bazı Türk büyükleri ilmi sahada Türkçenin üstünlüğünü ve büyüklüğünü ispat eden eserler kaleme almışlardır . İşte Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t Türk’ü bu amaçla yazılan eserlerin en büyüğüdür.

2- Bize islamiyet Öncesi ve İslam medeniyeti çağlarındaki Türk Edebiyatı’nın ilk verimleri hakkında en ilmi ve en geniş bilgileri veren bu eserdir.

3- Divanu Lugati’t Türk bugünkü ifade ile «Türk Dilleri Sözlüğü» anlamına gelir. Kaşgarlı Mahmud’un engin bir milliyetçilik aşkıyla ve yetenekli bir alim titizliğiyle meydana getirmiş olduğu bu eser, Türk dilinin ilk sözlük ve gramer kitabı olması bağlamında büyük bir Türk hazinesidir.

4- Kitap sadece sözlük ve gramerden ibaret değildir. Onların yanı sıra devrinin tarihi, coğrafyası, sosyal ve kültürel hayatı hakkında da birçok kıymetli bilgileri içermesi bakımından zengin bir kültür hazinesi niteliğini taşımaktadır.

5- Kaşgarlı Mahmud eserinde on birinci yüzyıl Türk dünyasını Türk dilini ve özelliklerini, Türk kültürünü en ince ayrıntılarına varıncaya kadar, derin bir dikkatle tespit etmiştir.

6- Türk kültür tarihine en büyük hizmeti yapmış ve kendisinden sonraki pek çok ilim adamına kaynaklık etmiştir.

7- Eserdeki sözlüğün mukayeseli olarak hazırlanması ise, yazarının nasıl ciddi ve büyük bir amaçla yola çıktığının açık belirtisidir.

8- Eser Türkler’den çok Araplar için, yani Araplarla Türk dilini öğretmek ve sevdirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu sebeple Türk diliyle değil Arap diliyle yazılmıştır. Fakat içinde Türkçe keli-meler, Türk Halk Edebiyatı’ndan ve klasik Türk şiirinden alınmış oldukça bol örnekler vardır. Eser bu özellikleri dolayısı ile bir milli kültür ansiklopedik sözlüğü mahiyetindedir.

9- Eski devirlerde, Doğulu bilginler tarafından bilinmekte ve geniş ölçüde istifade edilmekteyse de daha sonraları unutulmuş, ancak 1900’den sonra Ali Emiri tarafından tek nüshası bulunarak tamamiyle yok olmaktan kurtarılmıştır.

Divanu Lugati’t Türk ‘ ün Türk dili ve kültürü bakımından önemini başlıklar halinde sıralayacağınız bir araştırma yapınız ödevi burada bitmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın