Divan Şiiri özellikleri – kısaca maddeler halinde

yorumsuz
572 views
Divan Şiiri özellikleri – kısaca maddeler halinde

Divan şiiri özellikleri nelerdir , nazım şekilleri , biçim şekli kısaca açıklıyorum. Divan Şiiri örnekleri ile kısa özet olarak konu anlatımı paylaşıyorum. Bilgiler güncel yeni bilgilerdir kütüphane kaynakçalı kitaplardan toplanarak tek parça haline getirilmiştir. Kısa ve Uzun iki cevap paylaştık. Başka yerde yok. Başlayalım.

 

Divan şiiri Özellikleri Kısaca

Bu edebiyatın dili, Arapça, Farsça ve Türkçe’nin söz hazineleriyle dil bilgisi kurallarının birleşmesinden oluşan “Osmanlıca”dır.
Dil ağır, anlatım genellikle süslüdür.
Hayattan kopuk bir sanat anlayışı vardır.
Şairler, toplum ve insanla ilgili sorunlara eğilme gereği duymamışlardır; ancak bazı şiirlerde, toplum hayatını aksatan durumlara değinilmiştir.
Bu edebiyat, halk kültüründen uzaktır.
Sanatçılar da çoğu zaman saray ve çevresinde yetişmişlerdir. Onun için Divan Edebiyatı’na “Yüksek Zümre Edebiyatı”, “Saray Edebiyatı” gibi adlar verilmiştir.
Bu edebiyat, biçimcidir. Anlatılan değil, anlatım biçimi daima önde gelir. Şiirde sıkı sanat kuralları uygulanır. Divan edebiyatı, bu yönüyle klasizme benzer.
Başlıca konular: aşk, doğa, ölüm, ayrılık, özlem… Şiirde temel ölçü aruzdur. Bazı şairler, hece ölçüsüyle tek tük şiir yazmışlardır

Divan şiiri Özellikleri Uzun

 1. Divan şiirinin kökleri İslâm öncesi Arap şiirine dayanır.
 2. Bu şiir tarzı İslâmiyet’ten sonra, bu dine giren çeşitli milletlerin katkısı ile önce Arapça’da, daha sonra Farsça ile Doğu ve Batı Türkçelerinde, en sonra da Hint Müslümanlarının yazı dili olan Urduca’da gelişmiştir.
 3. Nazım birimi genel olarak “beyit”tir. Dört ve daha fazla dizeden oluşan bentler de kullanılmıştır.
 4. Ölçü aruz ölçüsüdür. Son zamanlarında az da olsa hece kullanılmıştır.
 5. Tuyuğ ve şarkı hariç bütün nazım şekil ve türleri Fars edebiyatı aracılığıyla Arap edebiyatından alınmıştır.
 6. Kelime ve kelime grupları yönünden Arapça ve Farsçadan oldukça çok etkilenmiştir. Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullanmışlardır.
 7. Redif ve kafiyeye önem verilmiştir. Göz için kafiye esastır, tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.
 8. Şiirlerin (kasideler ve mesneviler hariç) belli bir adı yoktur. Şiirin sonunda şairin mahlası (takma adı) geçer.
 9.  Divan şiiri özellikleri içerisinde belirgin olarak Nazım şekil ve türleri kesin sınırlarla birbirinden ayrılmıştır.
 10. Şiirlerde genellikle konu bütünlüğü olmadığı gibi bütün güzelliğine değil parça güzelliğine önem verilir.
 11. Kısmen kasidede ama özellikle mesnevilerde konu bütünlüğü vardır.
 12. Sanat için sanat ön plândadır.
 13. Anlam da söyleyiş de son derece önemlidir. Bu yüzden söz sanatları bolca kullanılmıştır.
 14. Konular genellikle gerçek hayattan uzaktır. Aşk, sevgili, ölüm, ıstırap, şarap, övgü ve din gibi konular en çok işlenen konulardır. Soyut konular işlenir.
 15. Duygu ve düşünceler, kalıplaşmış “mazmun”larla anlatılır. Fikirler ve duygular neredeyse ortaktır. Boyun servi; kaşı keman; çenenin elma; ağzın nokta oluşu her şairde aynıdır.
 16. Divan şairlerinin müstakil dünya görüşleri ve felsefeleri yoktur. Hepsi aynı fikirleri değişik bir biçimde söylemişlerdir.
 17. Şairin kişiliğini ve büyüklüğünü, söyleyiş orijinalliği ve güzelliği sağlar.
 18. Divan şairi daima âşıktır. Bu aşk onulmaz dert olmakla beraber şair bu dertten memnundur, onlara göre bu derdin dermanı gene bu derdin kendisidir. Hatta zamanla beşerî aşk yerini Allah aşkına bırakır. Bu sebeple âşık, mecazî sevgilisine kavuşmak istemez.
 19. En başarılı ve tanınmış divan şairleri Baki, Fuzuli, Nedim ve Nefi’dir.

Divan şiiri özellikleri yani daha doğrusu Divan şiirinin özellikleri konusu burada bitmiştir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Not her yorum onaylanmaz.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 2 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın