Divan Edebiyatı örnekleri – açıklamaları

yorumsuz
511 views
Divan Edebiyatı örnekleri – açıklamaları

Divan edebiyatı örnekleri paylaşıyoruz.  Divan edebiyatı yazarları , şiirleri , şairleri , günümüz Türkçe açıklamaları ile birlikte kısa özet olarak seçme örnekler isimli ödev için konu hazırladık. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılmıştır. Başka yerde yoktur. Başlıyoruz.

 

Divan Edebiyatı Örnekleri

Aşk ile ilgili Divan Edebiyatı Örnekleri

Cânı kim cânânı için sevse cânânın sever
Cânı için kim ki cânânın sever cânın sever
Yazar:Fuzuli
Açıklaması: Kim ki canım sevgilisi için seviyorsa o sevgilisini seviyor demektir ve her kim ki sevgiliyi cam için seviyorsa o canını seviyor demektir.

***

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabii
Kılma dermân kim helâkim zehr-i dermânındandır.
Yazar: Fuzuli
Açıklaması: Ey tabip! Ben aşk derdinden memnunum, bana ilaç ver-mekten elini çek. Derdime derman olma ki benim asil ölü-müm, senin vereceğin ilaçtadır.

***

Yıgdı benim başıma dehr gamın neylesin
Bâdiye-i aşkda ben gibi âvâre yok
Yazar: Fuzuli
Açıklaması: Felek, bütün gamnı benim başıma yığdı. -Böyle yapmayıp da ne yapsın?- Aşk çölünde benden başka avare bir aşık yok ki…

Din ile ilgili Divan Edebiyatı Örnekleri

N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim
Kadem-i nakşını ol Hazret-i şâh-ı Rasülün
Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kâdem sâhibidir
Ahmedâ durma yüzün sür kademine ol gülün
Yazar: Ahmedi
Açıklaması: Resûllerin şah’ o hazretin ayak izlerinin resmini, ne olur taam gibi her zaman başımda taşısam. Peygamberlik gül bahçesinin gülü, o ayak izinin sahibidir. Ey Ahmed! Durma o gülün ayağına yüzünü sür.

***

Yıkamaz kimse Hudâ yaptığını
Yapamaz kimse Hudâ yıktığını
Yazar: Atâyi
Açıklaması: Hiç kimse Allah’m yaptığını yıkamadığı gibi onun yıktığını da yapamaz.

***

Alan sensin veren sensin kılan sen
Ne verdinse odur gayrı nemiz var
Yazar: Aziz Mahmud Hüdâii
açıklaması: Alan sensin, veren sensin, -bu işleri- yapan da sen. Bize ne verdinse hep sendendir, bunların haricinde neyimiz var ki?

Kahramanlık ile ilgili Divan Edebiyatı Örnekleri

Bizimle saltanat lâfin edermiş ol Karamani
Hudâ firsat virürse ger kara yire karam anı
Yazar: Avni
Açıklaması: O Karamanlı, bizimle saltanat kavgası edermiş. Allah fırsat verirse onu kara toprağa karacağım.

***

Râyete meyl ederiz kâmet-i dil-cit yerine
Tuga bel baglamışız kâkül-i hoş-bü yerine
Yazar: Gazi Giray Han
Açıklaması: Gönül çeken -hoşa giden- boy, pos yerine bayrağımıza meyl ederiz. Sevgilinin hoş kokulu saçı yerine tuğumuza bel bağlamışız.

***

Olmuşuz cân ile billâh Gâziyâ teşne
Kanını düşmen-i dinin içeriz su yerine
Yazar: Gazi Giray Han Ey Gazi!
Açılaması: Vallahi canımızla beraber öyle susuz kalmışız ki din düşmanın kanını su yerine içeriz.

Dostluk ile ilgili Divan Edebiyatı Örnekleri

Teknül-i kusur etmedir ayin-i muhabbet
Noksâna nazar eyleyen ahbâb degildir
Yazar: Abbas-zâde
Açıklaması: Haşmet Muhabbetin gereği, kusurları tamamlamaktır. -İnsanların eksiklerine bakanlar dost değildirler.

***

Âşnaya aşna bi-ganeye bi-gâneyiz
Alem-i fânide resm-i rind-gâni böyledir
Yazar: Cevil
Açıklaması : Bize dostluk gösterene biz de dostuz; bizi tanımayan biz de tanımayız. Bu geçici dünyada rind hayatı geçiren insanların âdeti böyledir.

***
Bir kerre kişi düşmesin alemde yerinden
Ol an dagılır meclis-i cem’iyyet-i ahbâb
Yazar: Enderunlu Vâsıf
Açıklaması: Kişi dünyada bir defa yerinden düşmeye görsün, işte o an ahbapların toplandığı cemaat dağılır.

Divan edebiyatı örnekleri konusu burada bitmiştir. Yorumlarınız bekliyoruz.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın