Devletçilik Nedir Özellikleri Nelerdir

yorumsuz
568 views
Devletçilik Nedir Özellikleri Nelerdir

 

Devletçilik hakkında kısa bilgi veriyoruz. Devletçilik ilkesinin özellikleri nelerdir , önemi kısaca özet kütüphane kaynakçalı bilgilerle maddeler halinde sizlerle paylaşıyoruz. Ödev için yada sınava hazırlık için kullanabilirsiniz , bilgiler ticari olarak çoğaltılamaz kitaptan alıntı yapılmıştır.

 

 

 

Devletçilik Nedir Kısa Bilgi

Devletçilik hakkında bilgi vermek gerekirse En genel tanımıyla devletçilik, devlet yetkilerinin artması, genişlemesi, kamu hizmet ve faaliyetlerinin yayılması demektir. Devletin ana görevi düzeni kurup sürdürmek olduğuna göre, bunu sağlamak için başvurduğu yolların “devletçi” olması da kaçınılamaz, çünkü düzen ancak devletin müdahalesi ile sağlanır. Böyle bir müdahale hakkının o devletin değil de başka grupların elinde olduğunu bir an düşünecek olur isek o ülkede ne büyük kargaşaların yaşanabileceğini tahmin etmek güç olmaz. Bu nedenle düzeni sağlamak için devletlerin başvurmak zorunda oldukları yöntemler zorunlu olarak devletin gücünü göstermesi gereken müdahalelerdir. Yani devletçi eylemlerdir. Bu müdahalelerin başlangıç ve bitiş noktaları ise belli bir standardı reddetmektedir. Nitekim bir devlet dayandığı anlayışa, onu yönetenlerin niteliklerine göre vb. değişiklikler gösterebilir ki bu durum da devlet çeşitlerini ortaya çıkarır.

Devletçilik Politikasının Özellikleri Nelerdir

Devletçilik adı verilmiş olan politikaların ortak özelliklerini başlıca üç maddede toplamak mümkündür:

1) Ekonomik iktidarın el değiştirmesi hedeflenmektedir. Bu durumda özel sektörü etkisiz duruma getirmeye önem vermişlerdir.

2) Üretim araçları mülkiyetini paylaşırken giderek özel sektör aleyhine, devletin lehine düzenlemeler yapmaktır. Yani özel sektör ekonomisinden, sosyalizme doğru kayan bir çizgiyi ifade eder.

3) Ekonomik politikayı şekillendirmede yetkinin bir ekonomik şefte olmasıdır. Devletçiler milli iradenin ya da oy kuvvetini elinde tutanların ekonomik politikaya yon vermesine karşı çıkarlar.

Türkiye ve Devletçilik

Türkiye’de 1923’ten itibaren izlenen liberal ağırlıklı ekonomik model, önemli birtakım gelişmelere neden oldu ise de kalkınmayı yeterince gerçekleştirememiştir. Bu dönemde hükümetin politikası, kendi yatırımlarının, özellikle demiryolu başta olmak üzere sınırlandırılmasını sağlayarak özel teşebbüse daha geniş bir hareket alanı sağlamak idi. 1925’te Aşar Vergisi’nin kaldırılmasıyla tarım desteklenmiş olurken 1927 yılındaki Teşvik i Sanayi Kanunuyla yeni işletmelerin açılması kolaylaştırılmıştır. Ticari ve sanayi girişimlerini desteklemek için 1924 yılında iş Bankası kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümetin ekonomideki genel hedefi. Türkiye’de insan yaşamının maddi koşullarını sürekli olarak iyileştirmek ve iyileştirmelerden nüfusun daha geniş bölümlerinden yararlanmasını sağlamak, diğer hedefleri ise sanayileşmeyi hızlandırmak, tarımsal üretimin artmasını sağlamak, ulaşımı geliştirmek ve bankacılık sistemini modernleştirmektir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 18 Aralık 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın