Cumhuriyetçilik kısaca ödev

yorumsuz
799 views
Cumhuriyetçilik kısaca ödev

Cumhuriyetçilik nedir kısaca açıklıyoruz. Cumhuriyetçilik özellikleri , inkılaplar , ödev için kısa özet düzenlenmiş bilgiler ve konu anlatımı hepsini tek başlıkta topladık. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Tek sayfa çıktı almak için uygundur. Başlayalım.

 

Cumhuriyetçilik Kısa Bilgi

Türk Devrimi’nde cumhuriyetçilik ana ilke, esas değerdir. Cumhuriyetçiliğin özünde, devlet yönetim şekli olarak demokratik cumhuriyetin bir fazilet rejimi olduğunu benimsemek vardır. Cumhuriyet, Atatürk inkılâbının bütününü temsil eden bir devlet ve hükümet şekli olarak değiştirilemez bir cevherdir. Egemenliği millete verme ve yönetimde milletin tek söz sahibi olması anlamına gelen bir ilkedir.

Atatürk’e göre; “Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur”. Nitekim Atatürk, Türk Devrimi ile gerçekleşen büyük olayı, Türk Milleti’nin eseri olarak görmüş ve değerlendirmiştir. Bu nedenledir ki, Atatürk’e göre, Türk Milleti’nin yaratılışına, onuruna ve anlayışına en uygun yönetim şekli cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyet devlet düzen ve ideolojisinde şahsilik ve keyfiliğin hakim olmasını önleyen en sağlam teminattır.

Cumhuriyetçilik Özellikleri

1. Egemenlik millete aittir ve millet bu hakkını siyasal partiler ve seçimlerle kullanır.
2. Demokratik ve özgür düşünce sisteminin oluşturulmasını ön planda tutar.
3. Eşitlikçidir ve bu doğrultuda sosyal devlet anlayışını esas alır. (Halkçıdır)
4. Yasama, yürütme ve yargı işlerini bir birinden ayırır.
5. Bağımsızlığın olduğu bir ortamda uygulanabilir. Bağımsızlık ön koşuldur. (Ulusçudur)
6. Anayasal üstünlük (Kanun Üstünlüğü İlkesi) cumhuriyetçiliğin temel prensibidir.
7. Hem devlet hem de hükümet şeklini ortaya koyar.
8. Ulusçuluk”, “Halkçılık” ve “Milli Egemenlik” ilkeleri Cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Cumhuriyetçilik ile ilgili inkılaplar

1. Cumhuriyetçiliğin ilkesi ilk kez üstü kapalı bir biçimde de olsa “Amasya Genelgesiyle” ortaya konmuştur.
2. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanması.
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılması.
4. Saltanatın kaldırılması
5. Cumhuriyetin ilan edilmesi
6. Halifelik kurumunun kaldırılması
7. 1921 ve 1924 Anayasalarının (Teşkilatı Esasi) hazırlanarak yürürlüğe konması
8. Çok partili siyasal yaşama geçilmesi amacıyla çalışmaların başlatılması
9. Ordunun siyasetten ayrılması
10. Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi
11. Seçmen yaşının 22’ten 18’e indirilesi (1923)

TÜRK MİLLETİNİN KARAKTER VE ADETLERİNE EN UYGUN OLAN İDARE, CUMHURİYET İDARESİDİR.

cumhuriyetçilik hakkında verdiğimiz kısa özet bilgiler burada son bulmuştur. Başarılar diliyoruz.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 7 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın