Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı kısaca

yorumsuz
376 views
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı kısaca

Cumhuriyet dönemi edebiyatı kısaca hakkında bilgi paylaşıyoruz. Cumhuriyet edebiyatı sanatçıları temsilcileri özellikleri ödev için kısa özet olarak kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yaparak düzenlenmiştir. Bilgiler günceldir. Ödev için kullanabilir tek sayfa çıktı alabilirsiniz. Başlayalım.

 

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Kısaca

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Divan edebiyatının terk edilmesinden sonra teşekkül eden Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Millî Edebiyat adlarıyla anılan edebiyat tarzları vası-tasıyla oluşturulan zemin üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri değişen siyasî, sosyal ve kültürel çerçe-venin etkilerini taşır.

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Özellikleri

  1. Dildeki sadeleşme hareketi artık yerleşmiş-tir.
  2. Aruz bırakılarak hece kullanılmıştır.
  3. Şiirde ve düz yazıda toplumun her kesimin-den gelen sanatçılar sayesinde konular oldukça genişletilmiştir.
  4. Buna bağlı olarak mekânlar da çeşitlilik kazanmıştır. Anadolu’ya daha çok yer verilmiştir.
  5. Roman ve hikâyelerde toplum sorunları, gözleme daya-nan bir gerçeklikle anlatılmıştır.
  6. Kurtuluş Savaşı ve bu dönemdeki toplum hayatı da konu edilmiştir.
  7. Tiyatro eserlerinde de millî konular işlenmiş-tir.

1940 Yılına Kadar Olan Dönem

1900’den sonra doğan, ilk gençlik ve olgun-luk yılları Cumhuriyet’in ilk devresinde geçen ilk şairler nesli, şiire Yahya Kemal’in, Ahmet Ha-şim’in ve batı şairlerinin etkisiyle ve kendi yara-tıcılıklarının katkısıyla yeni estetik şekiller ka-zandırdı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkçeye Paul Va-lery’nin şiir görüşünü uygulayarak, yoğun kapalı, derin şiirler yazdı.

Ahmet Kutsi Tecer (1901–1967), Tanpınar’ı hatırlatan özelliklerin yer aldığı folklor kaynaklı değişik eserler meydana getirdi. Necip Fazıl Kısakürek (1905–1983) çok yönlü kişiliğinin etkisiyle ve Türkçeyi ustaca kul-landığı şiir ve piyeslerinde Anadolu insanının mistik eğilimlerini orijinal ve modern bir üslûpla ifade etti.

Cumhuriyet Dönemi Temsilcileri Şairleri Edebiyatçıları

Ahmet Kutsi Tecer

Necip Fazıl Kısakürek

Cahit Sıtkı Tarancı

Memduh Şevket Esendal

Ahmet hamdi Tanpınar

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı hakkında bilgi verdiğimiz konu burada bitmiştir. Sayfamızda bir çok kategoride bir ço kders konusu her zaman hazır olarak ödev için düzenlenmiş bilgiler doludur. Ödeviniz için her zaman sitemize bekleriz. Ödevi için kullananlar bir yorum bıraksın.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın