Coğrafyanın Bölümleri Nelerdir

yorumsuz
1.134 views
Coğrafyanın Bölümleri Nelerdir

 

Coğrafyanın bölümleri nelerdir ? Tahmin ettiğinizden daha fazla olan Coğrafyanın bölümleri konu anlatımı kısa özet olarak tek başlık altında resimli olarak paylaşıyoruz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Başlayalım.

 

Coğrafyanın Bölümleri

Bazı kaynaklarda, coğrafyayı genel ve yerel olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Bu ayı­rım doğru değildir. Genel ve yerel coğrafya, coğrafyanın bölümleri değil, coğrafi konulara bakış açısı ve inceleme yöntemidir. Çünkü fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyanın konuları, ya genel ya da yerel coğrafya yöntemleri ile ele alınır. Bu kaynaklara göre genel coğrafyada esas olan konudur, yerel coğrafyada ise esas olan mekan, yani coğrafi alandır. Yerel coğrafya, fiziki, be-şeri veya ekonomik konuları, sınırları belirtilmiş olan belirli bir mekan üzerinde ele alıp incelemektedir. Genel coğrafyada ise sınırlar ve alan önem taşımamakta, buna karşın ele alınan konu önem taşımakta ve bu konunun dışına çıkılamamaktadır. Yirmi birinci yüzyılda artık yerel-genel coğrafya ayırımı pek kullanılmamaktadır. Aşağıda iki bilimin ortak noktasında coğrafyayı görüyoruz.

Coğrafya bilimler topluluğunu oluşturan alt kollar arasında ilişki ve etkileşimler çok güçlü ve belirgindir. Örneğin, akarsu ve gölleri zehirleyen ve ciddi su kirliliğine yol açan fabrikaların faaliyetleri sanayi coğrafyasının ve sular coğrafyasının inceleme sahasında gibi görülse de bu fabrikaların yarattığı su kirliliği sonucu ortaya çıkan ekolojik sorunlar, ekosistemlerin tahrip olması, bitki ve hayvanların, hatta insanların bundan zarar görmesi, bitkiler coğrafyasından hayvanlar coğrafyasına, yerleşme coğrafyasından turizm coğrafyasına, toprak coğrafyasından afetler coğrafyasına kadar çok farklı coğrafya bilim kolları tarafından doğrudan veya dolaylı olarak incelenmektedir.

Coğrafyanın Bölümleri 5 parçada toplanır

1. Doğal (Fiziki) Coğrafya

• Jeomorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi)
• Klimatoloji (İklim Bilimi)
• Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası)
• Hidroğrafya (Sular Coğrafyası)
• Pedocoğrafya (Toprak Coğrafyası)
• Kayaçlar Coğrafyası
• Doğal Afetler Coğrafyası

2. Beşeri Coğrafya

• Yerleşme Coğrafyası
• Nüfus Coğrafyası
• Diller Coğrafyası
• Dinler Coğrafyası
• Siyasi Coğrafya
• Sağlık Coğrafyası
• Eğitim Coğrafyası
• Kültür Coğrafyası
• Tarihi Coğrafya

3. Ekonomik Coğrafya

• Sanayi Coğrafyası
• Tarım Coğrafyası
• Turizm Coğrafyası
• Pazarlama ve Ticaret Coğrafyası
• Ulaşım Coğrafyası
• Hizmetler Coğrafyası
• Doğal Kaynaklar Coğrafyası

4. Bölgesel Coğrafya

• Dünya Coğrafyası
• Kıtalar Coğrafyası
• Ülkeler Coğrafyası
• Bölgeler Coğrafyası
• Yöreler Coğrafyası
• Kentsel Coğrafya
• Kırsal Coğrafya
• Bölgesel Planlama Coğrafyası

5. Matematik (Teknik) Coğrafya

• Coğrafi Kartoğrafya
• Coğrafi İstatistik
• Coğrafi Bilgi Sistemleri

5 Çeşit olan Coğrafyanın Bölümlerinin Kısa Açıklamaları

1 – ) Doğal (Fiziki) Coğrafya

Doğal coğrafya veya diğer adı ile fiziki coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin oluşumu, yapısı, coğrafi dağılışı ve doğal çevreyi oluşturan elemanların özelliklerini ve değişimlerini incelemektedir. Doğal çevrede meydana gelen olaylar ve bu olaylarla insan toplumları arasındaki etkileşimi, coğrafi dağılış, karşılaştırma, ilişki kurma ve nedensellik ilkelerine bağlı kalarak inceleyen ve sonuçlarını bir sentez halinde ortaya koyar. Fiziki coğrafyanın bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

2- ) Beşeri Coğrafya

Coğrafi yeryüzünde insanın yapmakta olduğu sosyal, kültürel ve politik faaliyetler ile toplumsal ve doğal çevre arasındaki karşılıklı etkileşimlerin sonucu ortaya çıkan olay ve durumların coğrafi dağılışı, gelişimi ve özelliklerini coğrafi ilkeler doğrultusunda araştırıp inceleyen ve sonuçlarını sentez halinde ortaya koyar. Beşeri coğrafyanın bölümleri tabloda gösterilmiştir.

3- ) Ekonomik Coğrafya

Ekonomik coğrafya, insanların bir araya gelerek oluşturduğu toplulukların, gerek göçebe gerekse yerleşik hayata geçmelerinden sonra, üzerinde yaşadıkları topraklarda, geçimlerini sağlamak ve dinlenmek amacıyla yaptıkları etkinlikleri, bunların biçimlerini, üretimlerini, üretilen malların taşınmalarını, pazarlanmasını ve ticaretini coğrafya ilkelerine bağlı olarak inceler. Ekonomik coğrafyanın bölümleri tabloda gösterilmiştir.

4 -) Bölgesel Coğrafya

Fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya konularının sınırları belirlenmiş bir mekan üzerinde, coğrafya prensipleri doğrultusunda araştırılmasını, işlenmesini ve uygulanmasını içerir.Doğal beşeri ve iktisadi özellikleriyle diğer yerlerden ayrı­lan, fakat kendi sınırları içerisinde benzerlikler gösteren alanların işlendiği coğrafya bölümüdür.

5- ) Matematik Coğrafya

İnkalar, Mayalar, Sümerliler ve Mısırlılar döneminde yapılan coğrafya araştırmalarında uzay, evren, güneş sistemi, gezegenlerin hareketleri gibi konuların araştırılmasında öncelik ve yaygınlık gözlenmekteydi. Yani ilk çağda tüm coğrafya kolları arasında en gelişmiş ve en öncelikli coğrafya dalının matematik coğrafya olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Matematik coğrafya, Evreni, Güneş Sistemini ve onun bir elemanı olan Dünya’yı bir bütün olarak ele alan ve ölçümler, gözlemler yaparak bunlar üzerine elde ettiği bulguları sayısal yönden değerlendirip şekilleri, yapı, düzen ve ilişkileri ortaya koymaktadır. Bugün matematik coğrafyanın bölümleri ve coğrafyanın türleri ile ele aldığı başlıca konu başlıkları şunlardır:

• Evrenin oluşumu, yapısı ve özellikleri.
• Güneş Sistemi’nin oluşumu, yapısı, hareketi ve özellikleri.
• Gezegenlerin oluşumu, yapısı, hareketleri ve özellikleri.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın