Coğrafya Nedir – insan ve doğa etkileşimi

yorumsuz
476 views
Coğrafya Nedir – insan ve doğa etkileşimi

 

Coğrafya nedir , Coğrafya insan etkileşimi , doğa ve çevre etkileşimi nedir , nelerdir , ilişkisi hakkında kısa özet olarak kısaca bilgi veriyoruz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilirsiniz. Başlayalım.

 

 

Coğrafya Nedir

Coğrafya, dünyanın en büyük yaşam ortamı ( ekosistemi) olan, biyosfer, diğer adıyla coğrafi yeryüzünü, kendi prensip ve yöntemleriyle tanımaya çalışan bir bilim dalıdır. Bunun için atmosfer, hidrosfer ve yerküreyi belirli sınırlarına kadar içine alan. Biyosferdeki tüm doğal olaylar ile bu doğal olaylarla insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyannın temel konusudur ( Sipahioğlu 2003).

Atalay (1994)’a göre günümüzde coğrafya, yeryüzünün şekillenmesini, bu şe­killenmede etkili olan amilleri. Ve yeryüzünde canlı hayatı oluşturan insan, bitki, hayvan toplulukları ile doğal ortam arasındaki ilişkileri ve bunların dağılışını inceleyen bir bilim dalı olarak tarif edilebilir. Başka bir anlatımla doğal ortam, doğal ortamla insan arasındaki ilişkilerin incelenmesi coğrafyanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Benzer olarak Şahin (1998)’e göre coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri. Ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklayan bilimdir.

Turoğlu (2003) ise coğrafyayı; insan, mekan ve zaman elemanlarını birbiri ile ilişkilendiren, bu elemanlar ile ilgili tanımlama ve açıklamalar yapan, aralarındaki gelişmeleri, sebep-sonuç ilişkileri de kurarak değerlendirmelerin yapılmasına imkan veren, çözüm önerileri sunma imkanına sahip uygulamalı bir bilim dalı olarak tanımlamaktadır.

Coğrafya ve Çevre

Özetle ifade etmek gerekirse, coğrafyada insan – çevre etkileşimi esastır ve coğrafyacılar incelenen çevrenin özelliklerini belirleyen her türlü faktörün o ortama katkısını bilmek ve buna göre analiz ve sentez yapmak durumundadır. Sürdürülebilir kalkınma için eğitimde ana bileşenler olan insan, çevre ve ekonomi coğrafyanın inceleme alanındaki anahtar temalardır ve coğrafyada bu bile-şenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve etkileşimlerini ortaya koyma esastır.

Coğrafya ve İnsan – Doğa

Akademik coğrafyacılar, coğrafyadaki paradigma ve yaklaşımlarının çok çeşitli olduğunu kabul etmektedirler (Bradbeer vd., 2004). Bununla beraber, coğrafya eğitiminde insan – çevre etkileşiminin ele alınması temeldir. Örneğin, Pattison ( 1964) insan-çevre etkileşimini coğrafyanın dört geleneğinden biri olarak ele almıştır. Benzer olarak, Livingstone ( 1992) insanlık ve doğa temasında bu etkileşime vurgu yapmıştır. Corney (2006) de, coğrafya eğitiminde insan-çevre etkileşiminin çoğunlukla bu disiplinin temel özelliği olarak kabul edildiğini belirtmektedir.

Coğrafya’nın insan ve çevre etkileşimini ele alış tarzına detaylı olarak geçmeden önce “çevre” kavramı üzerinde kısaca durmakta fayda vardır: Çevre, insan faaliyetlerini ve canlı varlıkları hemen veya belirli bir süre içinde doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeye elverişlidir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle sosyal etkenlerin bütünü olarak ifade edilmektedir (Akt.Erer, 1992). Efe (1999) çevreyi kısaca yaşadığımız yeryüzü olarak ifade etmekte ve coğrafi anlamda yeryüzü ise; taşküre (litosfer), suküre (hidrosfer) ve havakürede (atmosfer) payları bulunan dördüncü bir küre olan canlılar küresi (biyosfer) olarak kabul edilmektedir.

Başka bir ifadeyle, coğrafi yeryüzü; insanın yaşadığı, ekonomik faaliyetlerde bulunduğu, değişik ihtiyaçlarını karşıladığı. Ham maddeler sağladığı, doğal, toplumsal ve ekonomik olayları bünyesinde toplamış (eni-boyu-yüksekliği olan) dördüncü bir küre olarak tanımlanmaktadır. Çevre için kesin bir sınır çizmenin mümkün olmadığını ve pratik maksatlar için çevre denildiğinde “biyosfer”in anlaşıldığı bilinmektedir. Özetle, coğrafi açıdan çevre; insan ve diğer canlıların içinde yer aldığı ve yaşam şartlarını oluşturan tüm organik ve inorganik unsurlardan oluşan, süreç ve etkileşimlerin gerçekleştiği ortam olarak ele alınabilir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 5 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın