Budizm inancı ve Türkler

yorumsuz
351 views
Budizm inancı ve Türkler

Budizm nedir , dini ve inancı hakkında kısaca bilgi. Budizm dini ve Türkler ile olan bağlantısı. Türkler neden budist oldu , ne kadar süre oldu kısa özet olarak açıklıyor , neden vazgeçtiler onu bile anlatıyoruz. Daha ne yapalım. Şimdi tarihimizi öğrenelim. Ödev içinde kullanabilir tek sayfa çıktı alabilirsin. Başlıyoruz.

 

Budizm Nedir Ne zaman Başladı

MÖ 6. yüzyılda İç Asya’da yabancı kökenli değişik dinler birbiri ile yarış içindedir. Bunlar çoğunluğu eski dönemlerde yerleşikliğe önceleri geçmiş komşu ülkelerde çıkmış dinsel öğretilerdir ve şimdi İç Asya’da yayılmak için birbirinin önüne geçmeye çalışırlar. İran kökenli Zerdüşt, Mani, Hindistan kökenli Mani ve Çin kaynaklı Buda inançları başta gelen dinsel inançlardır. Bu dinlerden Buda dini, birkaç yüzyıl önce İç Asya’ya burnunu sokmayı başarmıştı. MÖ 2. yüzyılda Kuşan İmparatorluğu’nun seçmesi ile Orta Asya’ya girmişti.

Budizm, MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da Veda söylemlerini benimsemeyen iki mezhepten biri olarak ortaya çıkmıştır. İnancın kurucusu Gotama sanı ile anılan bir kral soyundan olan Sidharta adlı prensti. Yaklaşık olarak 560 yılında kuzey Hindistan’ın Mağda bölgesinde, Kapilavattu kentide doğmuştur. Hindistan’ın kuzeyinde doğduğu tarihten o güne bin yıl geçen Budizm, tüm direnişine karşın bir türlü istediği yayılma alanını bulamıyor, ülkeden ülkeye gezinip duruyor, her gittiği ülkede ayrı bir görüntü alıyordu, derken Budizm kırık yazgısını değiştirecek bir olay yaşadı ve zamanla Türkler bu dine karşı sempati duymaya başladılar.

Budizm ve Türkler

Türkler kendi adları ile ilk tarih sahnesine çıkışları MÖ 6. yüzyıl ortalarındadır. Çin kaynaklarına göre bu dönemde Türkler eski Hunların başlıca boylarından biri olurlar ve Juan-Juanlara yani Avarlara bağımlı olarak Altay Dağları’nın güney yamaçlarında yaşarlar.

552 yılında Türkler, Bumin Kağan öncülüğünde Avarlara karşı ayaklanır ve onların Moğolistan’daki egemenliğine son verir. Kardeşi İstemi Kağan da Bumin’e destek olur. Böylece ilk Türk devleti kurulur. Devlet kısa sürede Doğu’da Kadırgan Dağları’ndan Batı’da Semarkant ile Belh arasındaki Demirkapı’ya değin genişler. Doğu ve Batı olmak üzere iki bölümden oluşan devletin merkezi Ötüken dağ çayırlarıdır.

Gelenekleri eski Asyalı Hunlarınkine benzer. Yaşlıları saymazlar; yalnız taşkın güçlü gençlere değer verirler. Yakınlarından biri ölünce garip bir biçimde yas tutarlar. Acılarında dökülecek gözyaşları, yüzlerinden fışkıracak kanla aynı izden aksın diye suratlarını bıçakla çizerler. Soyluları toprağa gömerler ve savaşta kaç düşman öldürmüşse mezarına o kadar taş koyarlar. Mezarları üzerinde yüz, hatta bin taş bulunan kahramanlar az değildir.

Göktürk ileri gelenleri her yıl anlarının başkanlığı altında oraya giderek kurbanlar adarlar. Zaten Göktürkler, yer ve gök ruhlarına çok saygı gösterirler. Cinlere inanırlar ve şaman mecusları vardır.

Budizm Dinine inanan Türkler ve Türk Devletleri

  • Toba Han
  • Batı Türk Devleti Hanı
  • uygurlar
  • Karluklar
  • Moğollar
  • Turfan Uygur Devleti

 

Uygur Türkleri ve Budizm

Uygur Budist metinleri Türk gizemci edebiyatının öncesidir. Zaman çarkı kavramı, Karahanlı Dönemi Türk yazınında “Evren” (zaman çarkını döndüren felek ejderi) biçimine dönüşür.

Uygur Budizmi, güzel sanatların sunduğu tüm olanakları kullanmakta sakınca görmemiştir. Uygur Budizminde cennet düşleri, dinsel törenler ve edebiyat görkemlidir. Öyküler düşler resimlerle süslenir. Gösterişli tapınakları yontar. Resim, çiçeklerle ve misk kokuları göz alıcıdır, canlıdır, incedir. Köşkler, yazılar, bahçeler ve havuzlar süslüdür, alımlıdır. Dinsel ezgiler, dinsel oyunlar coşkuludur.

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 27 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın