Bilimsel yazı yazma ve hazırlama

yorumsuz
421 views
Bilimsel yazı yazma ve hazırlama

Bilimsel yazı nedir kısaca , nasıl hazırlanır ve nasıl yazılır , kuralları nelerdir. Bilimsel yazı yazma ve hazırlama teknikleri ve yöntemleri kısa özet olarak paylaşıyoruz. Bilgiler günceldir. Ve kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilirsiniz. Başlayalım.

 

Bilimsel Yazı Yazma ve Hazırlama Yöntemleri

Belli bir konunun değişik kaynaklardan yararlanılarak yine belirli kurallarla işlenmesine bilimsel araştırma diyoruz. Bu tip araştırmalarda takip edilecek esaslara, bilimsel araştırma metotları da denir. Bilimsel araştırmaların söz konusu metotlarda belirlenen esaslara göre yapılması, araştırmanın sıhhati ve düzeni açısından oldukça önemlidir. Makale, proje, tez ve çeşitli araştırma yazılarının metinleri, bilimsel araştırma kapsamına alınabilir. Bunları hazırlarken, aşağıda alt başlıklar halinde vermeye çalışacağımız bilimsel yazıları hazırlama teknikleri ne uymak gerekir.

Bilimsel Bir Yazı için KONU SEÇİMİ

Bilimsel araştırma yapılacak konunun seçimi, belli ölçütlere göre yapılır. Rast gele bir konu belirleyip araştırmaya girişmek, çoğu kere çalışmanın yarıda bırakılmasıyla sonuçlanır. Böyle bir durumla karşılaşmamak, aksine başarılı bir çalışma yapabilmek için aşağıdaki ölçütler dikkate alınmalıdır:

* Seçilen konu ile ilgili geniş bir kaynak taraması yapılmalı, bu konuda başka bir çalışma yapılıp yapılmadığı ortaya çıkarılmalıdır.
* Konunun tekrar olmaması çok önemlidir. Birbirine yakın konuların çalışılması mümkünse de neredeyse birbirinin kopyası bir çalışma etik açıdan uygun değildir.
* Seçilen konunun genelden özele doğru sınırlandırılması ve buna bağlı olarak çalışmanın dar alanda yoğunlaştırılması gerekir. Genel konuların çalışılması kolay gibi görünürse de yeni yeni bir fikirlerin sunulması çok zordur.

Bilimsel Yazı için Kaynaklara ulaşma ve Malzeme toplama

Konu seçimi yapıldıktan sonra yapılacak ilk iş, konuyla ilgili kaynaklara ulaşmak olmalıdır. Her konunun dahil olduğu bilim alanının belli başlı kaynakları vardır. Kaynak taramasında öncelikle bu kaynaklar elde edilmeli, ardından ikinci, üçüncü dereceden kaynaklara ulaşılmalıdır. Belli başlı kaynak türlerini şöyle sıralamak mümkündür.

*Süreli yayınlar (Dergiler, gazeteler)
*Kitaplar
*Ansiklopediler
*Sözlükler
*Atlaslar
*Dizinler
*Kaynak kişiler
*İnternet ortamı
*CD-R, VCD, DVD vb. elektronik materyaller
*Elektronik kütüphaneler

Sonraki aşama OKUMA VE NOT ALMA

Konuyla ilgili gerekli kaynakları elde eden araştırmacı, söz konusu kaynakları okumaya başlar. Okuma süresince de önemli gördüğü her bilgiyi not alır. İşin en önemli tarafı da burasıdır. Çünkü notların düzenli alınması gerekir. Bunun için daha önceden hazırlanmış bilgi fişleri kullanılır. Bu fişler için değişik ölçüler verilse de en pratiği, A4 kağıdını iki veya dört parçaya bölerek elde etmektir. Bir bilgi fişinde aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:
*Alıntı yaptığımız kaynağın tam künyesi (Sağ alt köşeye)
*Alıntı yaptığımız bilginin birkaç kelimelik kısa özeti (Sol üst köşeye)
*Alıntı yaptığımız bilgi (Tırnak içinde ortaya).
*Devam eden fişler için fiş numarası (Sağ üst köşeye)

NOTLARIN DÜZENLENMESI

Araştırma konusuyla ilgili olarak bir çok bilgi fişi toplamış olan araştırmacı, bu fişleri sol üst köşeye yazılan bilgilere bakarak tasnif etmelidir. Bu tasnif hem bilgilerin bir araya gelmesini sağlar hem fazlalıkları atmamıza yarar. Tasnif işlemini, fişleri daha detaylı alt başlıklara ayırmada da kullanabiliriz.

Yazıya Geçirme

Yazıya geçirme birkaç safhadan oluşur. Kitap türü çalışmalarda yazıya önsöz ile başlanır. Diğer yazılı anlatım türlerinde bu tür bilgiler giriş bölümünde verilir. Şimdi sırasıyla yazıya geçirme safhalarını görelim.

Bilimsel yazı için ÖNSÖZ YAZMA

Önsöz, yaptığımız çalışmanın takdimidir. Bu takdimde yazar, okuyucusuyla adeta konuşur. Aralarında samimi bir hava oluşur, bu hava içinde yapılan çalışmanın serüveni kısaca özetlenir.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 21 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın