Atatürk ve Devrimcilik Kısaca

yorumsuz
410 views
Atatürk ve Devrimcilik Kısaca

 

Devrimcilik nedir , devrim hakkında kısa bilgi veriyoruz. Atatürk ve devrimcilik konu anlatımı kısaca özet bilgiler ile inkılap tarihi veya tarih dersi ödevi için ya da sınava hazırlık için kullanabilirsiniz. Kütüphane kaynakçalı bilgilerdir kaynakça en altta gösterilmiştir.

 

 

 

Devrim Nedir Kısaca

Devrim sözcük anlamı itibarıyla değişmeyi, bir halden başka bir hale dönmeyi ifade eder. “Atatürk Hakkında Hatıra ve Belgeler” eserinde Afet İnan devrim “Mevcut müesseselerin zorla değiştirmek” olarak tanımlar. O’na göre devrim: “Türk Milletinin son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır.”

Devrimcilik Nedir Kısa Bilgi

Devrimcilik, belirlenmiş ilkeleri dogma olmaktan kurtaran, onu yaşayan, çağın, geleceğin yeni oluşumları, gelişmeleri, değişmeleri karşısında sürekli kılan ilkedir. Çağdaşlaşmanın en büyük engeli devrimleri dogmalaştırmak, ilkeleri yeni gelişmeler karşısında, yeni isteklere cevap veremez hale dönüştürmektir. Yaşayan, yaşayacak olan devrimler sürekliliği öngören devrimlerdir. Toplum yaşayan bir varlıktır, değişmek, gelişmek zorundadır. Durağanlık çağdaş düşüncenin, anlayışın kapsamı dışındadır. Türk Devrimi, Atatürkçülük, devingen bir ulusal düşünüştür. O’nu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtaran, yaşayan, yaşatacak olan, çağın gerisinde bırakmayacak olan devrimcilik ilkesidir.

Atatürk ve Devrimcilik

Atatürk’ün önderliğinde Türkiye’de çağdaşlaşma atılımlarının gerçekleştirildiği dönemde, Avrupa’nın birçok ülkesinde tarihin en koyu totaliter diktatörlükleri hüküm sürmekteydi. Atatürk, Avrupa’yı çepeçevre saran bu totaliter anlayışı temelden reddetmiş ve Türk İnkılabını çağdaş, demokratik, milli, laik temeller üzerine oturtmuştur. Bu ölçütler, çağdaşlaşma yolunda engel tanımayan Türk İnkılâbı’nın, her ne şekilde olursa olsun demokratik ve bilimsel olmayan daha da ötesi insanı merkez almayan düşünce sistemlerine feda edilemeyeceğini göstermektedir.Atatürk devrimlerindeki başarının temelinde, millet ile bütünleşme olgusu yatar Atatürk, devrimleri gerçekleştirirken yararcı davranmıştır. Diğer bir özellik ise zor ile değil ikna yolu ile gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, deneme yanılma yolu da kullanılmış, olumsuz gelişim izleyen bir süreçte, değişiklikler yapılmakta herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Devrimcilik hem gerçekleştirilen devrime bağlılığı, onu korumayı; hem de bu devrimin gerçekleştirilen, uygulanan atılımlarıyla yetinmeyip çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı gerektirecek; gelişen değişen yenileşen evrende toplumlar arasında çağdaş kalmasını sağlayacak başka yenilikleri de gerçekleştirmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 19 Aralık 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın