Anonim Halk şiiri nazım biçimleri

yorumsuz
435 views
Anonim Halk şiiri nazım biçimleri

Anonim halk şiiri nazım biçimleri nelerdir , anonim halk edebiyatı şiirleri nazım biçimleri türleri ve özellikleri kısaca paylaşıyoruz. Ödev için kısa özet hale getirilmiş bilgilerdir. Kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilir tek sayfa çıktı alabilirsiniz.

 

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri

1. MANİ

Sözlü/ anonim edebiyat ürünlerindendir. Dört mısradan meydan gelir. Yedili hece ölçüsüyle söylenir. Sevgi, tabiat, övgü, yergi, evlât sevgisi, ayrılık, hasret ve aşk konularını işler. İlk iki mısra doldurmadır, konuya giriş için söylenir. Son iki mısrada ise asıl söylenmek istenen verilir. Maniler, düz mani ve ayaklı (cinaslı, kesik) mani olarak iki grupta incelenir. Cinaslı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir.

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimi – Mani Örnek

ÖRNEK

Garibim bu gülşende
Bülbüller ötüşende
Gariplik ne çetinmiş
Baş yastığa düşende

Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kâr etmez
Zülfün teli bağ bana

2. TÜRKÜ

Türkiye’nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini göstermek için en çok kullanılan ad “türkü”dür. Özel durumlarda ya da ezginin, sözlerin çeşitlemesine göre ninni, ağıt, deyiş, hava adları da kullanılmaktadır. Çağdan çağa ve yöreden yöreye içerik ve şekil olarak değişiklikler gösterebilir. Aşk, doğa, güzellik, kahramanlık, sosyal konular türkülerin konusunu oluşturur. Türküler aynı zamanda âşık edebiyatı nazım şeklidir. Yani söyleyeni belli türküler de vardır. Kendine özgü bir ezgiyle söylenir.

Hecenin sekizli ve on birli ölçüleriyle yazılır. Türküler ezgilerine göre divan, usulsüz, bozlak, koşma, hoyrat, kayabaşı, Çukurova gibi çeşitlere ayrılır.

3. DESTAN

Milletlerin tarihlerinde derin izler bırakan olayların yıllar sonra bir nazımla anlatılmasına destan denir. Destanlar, bir milletin kültürünün temel unsurlarını nesilden nesile aktarır. Manzum destanların yanı sıra mensur (düzyazı) destanlar da vardır. Oğuz Kağan Destanı buna örnek verilebilir.

4. NİNNİ

Anonim/ sözlü ürünlerdendir. Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen türkülerdir. Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur.

Anonim Halk Şiiri , Halk Edebiyatı Örnek Yazılı Sorusu

ÖRNEK

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı ürünlerinden değildir?
A) Mani
B) Koşma
C) Ninni
D) Ağıt
E) Türkü

Cevap “Koşma” Âşık edebiyatına ait bir nazım biçimidir. Cevap B’ dir.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 4 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın