Aminoasitler ve Proteinler Çalışma Kağıdı

yorumsuz
389 views
Aminoasitler ve Proteinler Çalışma Kağıdı

Aminoasitler ve Proteinler hakkında kısaca bilgi. Biyokimya, Kimya ve biyoloji dersi ödevi aminoasit ve protein çalışma kağıdı yazılı soruları soru-cevap bankası ile karşınızdayız. Aradığınız sorunun yanıtı bu konular içinde olabilir. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilir tek sayfa çıktı alabilirsiniz. Başlayalım

 

Aminoasitler ve Proteinler

Soru  : Proteinleri nasıl tanımlayabiliriz?
Aminoasitlerden meydana gelmiş biyopolimerler olarak.

Soru :  Memelilerde proteinleri oluşturan aminoasitler kaç çeşittir?
20 çeşittir. ( 300 den fazla aminoasit tarif edilmiştir)

Soru : Peptid bağlan ne tip bağlardır?
Bir aminoasitteki alfakarboksil grubu ile diğer bir aminoasitin alfaamino grubu arasında, bir su molekülünün ayrılması sonucu oluşan bağlardır.

Soru  :Aminoasitlerin üç boyutlu yapısı denilince ne anlaşılır?
Aminoasitlerin polipeptid yapısında belirli bir düzen içinde bulunması

Soru : 1806 yılında ilk elde edilen aminoasit hangisidir?
Asparagin (=Aspargus (kuşkonmaz) bitkisinden elde edilmiştir)

Soru : Aminoasitlerin en basit yapıda olanı ve en tatlımsı tada sahip olanı hangisidir?
Glisin.

Soru : Aminoasitlerde alfa karbon atomu hangisidir?
Karboksil karbonuna en yakın karbon atomudur.

Soru  : Alfaaminoasit olmayan aminoasit hangisidir?
Prolin (Pro).

Aminoasitler ve Proteinler

Soru  : Aminoasitlerin amfoter bileşikler olması nasıl açıklanır?
Proton alan bileşikler bazik, proton veren bileşikler ise asittir. Aminoasitlerin karboksil grubu proton verdikleri zaman zayıf bir asit, amino grubuna proton aldıkları zaman da zayıf bir baz gibi davranır.

Soru  :Aminoasitlerin, asit özellikleri nereden kaynaklanır?
Sahip oldukları karboksil (-COOH) grubundan.

Soru  : Aminoasitlerin, bazik özellikleri nereden kaynaklanır?
Sahip oldukları amino (-NH2) grubundan.

Soru  : Moleküle belirli bir karakteri kazandıran gruplara ne denir?
Fonksiyonel grup

Soru  :işlevsel grup, aminoasit molekülüne hangi önemli özelliğini kazandırır?
İkiz iyon (Zwitterion) özelliğini.

Soru  : İkiz iyon (Zwitterion) özelliği nasıl değiştirilebilir?
Çözeltinin pH değerinin değiştirilmesi ile.

Soru  : 20 tane aminoasiti, organik kalıntı (-R grubu) olarak adlandırılan işlevsel gruba bağlı olarak ne şekillerde sınıflandırabiliriz?
4 sınıfta toplayabiliriz. -R grubu yüksüz aminoasitler, -R grubu yüklü aminoasitler, Asitlik aminoasitler, Bazik aminoasitler.

Soru  : -R grubu yüksüz aminoasitler hangileridir?
Glisin (Gli) Alanin (Ala) Valin (Val) Lösin (Leu) İzolösin (ile) Fenilalanin (Phe) Prolin (Pro)

Aminoasitler ve Proteinler

Soru  : -R grubu yüklü aminoasitler hangileridir?
Tirozin (Tyr) Triptofan (Trp) Serin (Ser) Treonin (Thr) Sistein (Cys) Methionin (Met) Asparagin (Asp) Glutamin (Glu)

Soru  : Bazik aminoasitler hangileridir?
Lizin (Lys) Arginin (Arg) Histidin (His)

Soru  : Proteinler organizmada kaç tane aminoasitten oluşurlar?
20 tane aminoasitten.

Soru  : pK ne demektir?
Aminoasitin %50’sinin disosiye durumda olduğu pH derecesine denir. .

Soru  : Esansiyel aminoasitler hangilerdir?
9 tanedir. Histidin, Valin, Lösin, İzolösin, Lizin, Methionin, Treonin, Triptofan (Bu aminoasitlerin diyetle alınma zorunluluğu vardır; insanlar tarafından sentez edılemezler)

Soru  : Kalan 11 aminoasit ne şekilde kazanılır?
İnsanlar tarafından sentez edilebildikleri için besinle alınma zorunluluğu yoktur.

Soru  : Katojenik Asitler ne demektir?
Bazı aminoasitler karaciğerde keton cisimlerine dönüşürler. Çünkü asetil CoA, asetoasetata ve gama-hidroksi butirata dönüşmektedir. Lizin, triptofan, fenilalanin, tirozin ve lösin gibi aminoasitler bu nedenle ketojenik aminoasitlerdir.

Aminoasitler ve Proteinler

Soru  : Glikojenik aminoasit ne demektir?
Tedavi görmeyen şeker hastalarının karaciğerinde meydana gelen keton cisimlerinin hepsi yağ asitlerinden meydana gelmez. Aminoasitlerden 15 tanesi pirüvata, x-ketogluterata, süksinata ve okzaloasetata dönüşmektedir. Bunların hepsi metabolik yollarda glikoz ve glikojene dönüşebilmektedir. Bu nedenle bu aminoasitlere glikojenik aminoasitler denilmektedir. (Ketojenik ve Glikojenik amino asitler arasında kesin bir sınır çizmek aslında mümkün değildir. Çünkü bazıları her iki özelliği de gösterebilir)

Soru  : Hangi aminoasitler hem ketojenik hem de glikojenik özellik gösterirler?
İzolösin Fenilalanin Tirozin Triptofan

Soru  : Üre sentezinde rol oynayan aminoasit hangisidir?
Ornithin (Protein yapısına katılmaz)

Soru  : Fenilalanin hangi aminoasitin öncülüdür?
Tirozin

Soru  : Proteinler kaç çeşit yapısal formda bulunabilirler?
4 çeşit. Primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner yapı.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 25 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın