Ali Paşa ( Mehmet emin) Kısaca

yorumsuz
441 views
Ali Paşa ( Mehmet emin) Kısaca

Ali paşa kimdir , hakkında kısa bilgi veriyoruz. Tanzimat dönemi sadrazamlarından olan Mehmet Emin Ali Paşa kısaca hayatı biyografisi , yaşamı kısa özet olarak ödev için tek başlık altında derledik. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Tek sayfa çıktı almak için uygundur. Başlıyoruz.

 

Ali Paşa ( Mehmet Emin)

Tanzimat dönemi sadrazamlarındandır. 1815 senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, Mısır Çarşısı’nda aktarlık ve kapıcılık yapardı. Babasının fakirliği sebebiyle iyi bir tahsil göremeyen Mehmet Emin, Bayezid Camii’nde bir müddet Arabi okudu. Hayatını kazanmak mecburiyetinde olduğundan, vüzeradan birinin yardımıyla divan-ı hümayun kalemine girdi.

Burada bir taraftan resmi kitabet ve muamelatı öğrenirken, bir taraftan da Fransızca tahsiline başlayarak keskin zekâsı sebebiyle kısa zamanda tahsil hayatındaki eksikliğini tamamladı. Kalemdeki amiri tarafından, bir iddiaya göre fazla kısa boylu olması, diğer bir iddiaya göre de çalışkanlığı sebebiyle Ali lakabı verildi ve bu adıyla anılır oldu. Babasının kapıcılık yapması sebebiyle Kapıcızade de denilirdi.

1835 senesinde, Avusturya imparatoru birinci Ferdinand’ın tahta geçişini tebrik için gönderilen heyette görev alıp Viyana’ya gitti. Sefaret ikinci kâtibi olarak bir buçuk sene burada kaldı. Mizacı ve o güne kadar olan yaşayış tarzı sebebiyle kısa zamanda oranın yaşayış tarzına uydu ve Avrupai fikirlerin tesirinde kaldı.

1837 senesinde Petersburg’da yapılan askeri manevraları takip için Ahmet Fethi Paşa’nın mahiyetinde Rusya’ya gönderilip, dönüşünde divan-ı hümayun tercümanlığına getirildi. Mustafa Reşit Paşa Londra elçiliğiyle vazifelendirilince, Ali Efendi’yi yanında sefaret müsteşarı olarak götürdü.

Mustafa Reşit Paşa Paris’e gidince, yerine yirmi beş yaşlarında olan Ali Efendi’yi sefaret maslahatgüzarı olarak bıraktı. İngiliz sefiri Lord Rading’in tavsiyesiyle sadrazam olunca da, onu rütbe-i ula ile diplomasi mesleğinin en yüksek noktası olan hariciye nazırlığına getirdi.Kendisini yetiştiren Mustafa Reşit Paşa vasıtasıyla mason olan Ali Paşa’ya, 1848’de vezirlik ve müşirlik rütbesi verildi. Mustafa Reşit Paşa’nın sadaretten azledilmesinden sonra yine bu makama getirildi.

Ali Paşa Hayatı

Kırım savaşı sonunda toplanan Viyana, konferansına Osmanlı delegesi olarak katılan Ali Paşa, Mustafa Reşit Paşa’nın 1855’de dördüncü sadaretinden istifa etmesi üzerine, ikinci defa bu makama getirildi.

Sultan Abdülaziz’in tahta geçişinden bir süre sonra, Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’nın azli üzerine dördüncü defa sadarete tayin edildi. Devlet hizmetinde ağır davranması sebebiyle aynı yıl azledildi.  Yerine samimi arkadaşı, kendisi gibi Reşit Paşa yetiştirmelerinden olan Fuad Paşa sadrazam oldu. Fuad Paşa’nın ısrarlı isteği üzerine tekrar hariciyi nazırlığına getirildi. Fuad Paşa’nın iki sadareti ile Yusuf Kamil ve Mütercim Rüşdi paşaların sadaretleri zamanında aynı görevde kaldı.

Bir yandan Girit isyanı, bir yandan da Sırp meselesi yüzünden iyice bunalan Mütercim Rüşdi Paşa istifa edince, beşinci defa sadarete getirildi. Sadrazam olur olmaz; Fransa, İngiltere ve Avusturya’nın baskılarıyla Meclis-i vükeladan karar çıkartıp Belgrad’ı Sırplara teslim etti.
Girit’e ise bizzat giderek Rum tebaaya Fransa medeni kanununa göre hüküm veren karışık mahkemeler kurdu ve çeşitli imtiyazlar tanıdığı gibi, hıyanet derecesine varan imtiyazları ıslahat adı altında gerçekleştirdi.

Fransa-Prusya muharebesinde yenilmesi, devletin Avrupa’daki mevkiini sarstı ve Ali Paşa’yı yeni bir siyaset yolu aramaya sevk etti. Bu arada Rusya; Paris muahedesinin en önemli hükmü olan Karadeniz’in tarafsızlığı maddesini tanımadığını bildirince, Londra’da toplanan konferansta boğazlar mukavelesini tadil eden yeni mukaveleyi kabul etmeye mecbur oldu (1871)

Meydana gelen hadiseler yüzünden manen ve sağlık yönünden bir hayli sarsılan Ali Paşa, 1871 senesi Eylül’ünün yedisinde Bebek’te bulunan yalısında öldü.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 18 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın