Akarsular ve Akarsuların Sınıflandırılması Kısaca

yorumsuz
788 views
Akarsular ve Akarsuların Sınıflandırılması Kısaca

Akarsular ve akarsuların sınıflandırılması kısaca hakkında bilgi. Akarsu nedir , kol ve ağız , akış hızı ve talveg çizgisi , akarsularda akım ve rejim kısa özet olarak tek başlık altında tüm bilgileri derledik. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödeviniz için düzenleyip kullanabilirsiniz, tek sayfa çıktı alınabilir.. Aşağı Kaydırın başlıyoruz.

 

Akarsular ve Akarsuların Sınıflandırılması

Akarsu Nedir

En kısa tanımı ile akarsu, akan su, demektir. Gerçi, doğal bir yatak içinde (vadi yatağı) akan sulara, akarsu denilir. Böyle olmakla birlikte, daha ayrıntılı bir tanım yapmak gerekirse, yer kabuğu üzerinde ve yer kabuğu içinde, ya da bir diğer ifade ile yeryüzünde ve yer altında, belirli bir yatak içinde, devamlı veya zaman zaman akan sulara, akarsu denir, diye bir tanım da yapılabilir.

kan bir suyun akarsu sayılıp sayılmayışı, başlıca iki temel kritere bağlıdır: Bunlardan biri devamlılık, ikincisi ise, belli bir vadi kökü (akarsuyun kaynak bölümüne en yakın kesim), eğimi giderek azalan bir yatak yolu ve genellikle bir göle ya da denize açılan bir ağız kısmı olup olmayışıdır.

Akarsu Yatağı Nedir

akarsular , suları akan bir dere, çay veya ırmağın suları olup, bunların devamlı bir yatağı vardır. Burada yatak, suların yataklanarak veya yerleşerek aktığı, doğal bir geçiş yoludur. Bu kanala, yani suları taşıyan bu doğal yola, akarsu yatağı denir.

1. Akarsu yatağı, bir dere, çay veya ırmağın, sularını taşıyan (geçiren) yoldur.
2. Akarsuyun, sularını taşıyan ya da geçiren doğal yola, veya kanala, akarsu yatağı denir.

Akarsular Kol ve Ağız Nedir

Akarsu ve Kolları: Bir akarsuyun, yağış toplama bölgesine havza denir. Bu havzaya, drenaj bölgesi, ya da akaçlama bölgesi de diyebiliriz. Akaçlama sahasının ekseninden geçen en büyük akarsu, ana akarsu (İng. axe fluvial, trunk stream) diye tanımlanır. Havza, bir ırmak akaçlama bölgesi ise, havzanın ekseni ırmaktır ve ana akarsu da, bu akarsudur. Ana akarsuya çevresinden katılan bütün akarsulara ise, kol akarsu, çay veya çaylar; çaylar için de, derelerdir. Hatta ana akarsuların, kendileri gibi çok su taşıyan, kendileri kadar önemli ve uzun kolları da olabilir.

Akarsuların Sınıflandırılması

Akarsular değişik kriterlere göre sınıflandırılabilirler:

1. Uzunluklarına göre,
2. Havza büyüklüklerine göre,
3. Havzalarının açık ya da kapalı oluşlarına göre bazı ayırımlar yapılabilir.

Uzunluğu, 500 ila 2500 km. arasında olan akarsulara ırmak, 2500 km yi aşan akarsulara ise, büyük ırmak diyebiliriz. Örneğin Dünya ‘nın en büyük ırmağı, Missouri ana ırmak kabul edildiği taktirde, Mississippi olup, Mississippi-Missouri’nin uzunluğu, 6600 km.yi bulur.

Türkiye akarsuları da, bütünü ile su toplama havzaları açık olan akarsular değillerdir. Bu yönü ile Türkiye’ de akarsu havzaları ikiye ayrılabilirler.

1. Dışa Akışlı Havzalar 1. Karadeniz havzası,

2. Marmara ve Ege havzası, 3. Akdeniz havzası, 4. Basra Körfezi havzası il. İçe Akışlı Havzalar 5. İç Anadolu kapalı havzası, 6. Van Gölü kapalı havzası, 7. Hazar kapalı havzası

Akarsularda Akım ve Rejim

Herhangi bir akarsuyun, belli bir kesitinden, bir saniyede geçirdiği suyun hacmine, akım ya da debi  denir. Terimi, verdi (verim) şeklinde ifade eden kaynaklara da rastlanır.

Kaynaklarda (göze, memba) akım, daha çok Lt/sn birimleri ile ifade edilirken; akarsularda akım, herhangi bir akarsunun, herhangi bir yerindeki enine kesitinden bir saniyede geçirdiği su miktarının, m3 (metreküp) olarak hacmi diye ifade edilir. Birimi, l m3/sn.dir.

Akarsuların Özellikleri –  Akarsuların Faydaları

Akarsulardan sağlanan en önemli yararlardan biri, insan ve hayvanlar için içme ve kullanma suyu sağlama kaynağı olmalarıdır. Bu bakımdan, en önemli doğal kaynak sudur. Bir insanın ortalama günlük içme suyu ihtiyacı, 1.5-2 it. olarak kabul edilir. Buna, temizlik ve pişirme suyu ihtiyacı da eklenince, kişi başına limit tüketimin, günlük evsel su tüketimi olarak 100 ile 150 lt. dolayında bulunması gerekir.

Gelişmiş ülkelerde, en fazla ihtiyaç duyulan doğal kaynaklardan biri de, sulardır. Bunda esas rolü sanayinin gelişmesi ve artan su ihtiyacı başta olmak üzere, tarımda sulama ihtiyacı ve elektrik enerjisi üretiminin giderek artması gibi faktörler oynamaktadır. Hatta XXI. yüzyılın en stratejik doğal kaynağının sular olacağı ve sınır aşan suların bölüşümü sorununun, milletler arası savaşlara yol açabileceği bile ileri sürülmektedir. Bunda, gerçeklik payı vardır. Çünkü su, gerçekten de hayat kaynağıdır. Dünya nüfusunun artışına paralel olarak, doğrudan ve dolaylı olarak suya olan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Akarsular ve Akarsuların Sınıflandırılması konusu burada bitmiştir. Sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 13 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın