Afrika Kıtası Beşeri özellikleri

yorumsuz
583 views
Afrika Kıtası Beşeri özellikleri

 

Afrika Kıtası beşeri özellikleri nelerdir , Afrika kıtasının beşeri , ekonomik , iktisadi , doğal özellikleri vardır. Biz nüfus özellikleri , yerleşme ve sosyal hayat özellikleri konusunu inceliyoruz. Kısaca Afrika Kıtası beşeri özelliklerini tek başlık altında topladık. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmış güncel bilgilerdir. Ödev için kullanabilirsiniz. Başlayalım.

 

 

Afrika Kıtası Beşeri Özellikleri

Afrika’da yaşayan insanları, beş ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar; İlkel siyahi İnsanlar: Bu grup, Kalahari çöllerinde yaşayan Boşimanlar (çalı adamlar), Güneybatı Afrika’da yaşayan Hotantolar ve Afrika tropikal ormanlarında yaşayan Pigmelerden oluşur. Pigmeler, Afrika’nın ve dünyanın en kısa boylu insanlarıdır. Boy ortalaması, erkeklerde 1 ,43 metre, kadınlarda 1 ,36 metredir. Toplayıcılık ve avcılıkla geçimlerini sürdürürler.

Afrika kıtasında, ayrıca kıtaya dışarıdan gelmiş Avrupalılar da yaşarlar. Bunlar bütün ülkelerde azınlık olmasına rağmen, ülke yönetimlerinde etkilidirler. Afrika;din, dil, ırk ve kültür bakımından üç bölgeye ayrılır. 1. Dini İslam, dili Arapça, ırkı Hami, Sami ırklarından ve İslam kültürü ile yoğrulmuş Kuzey Afrika. 2. Dini Animist (yerel ve ilkel dinler), dili Afrika yerli dilleri, ırkı siyah ve Afrika yerli kültürünü yansıtan Tropikal Afrika yada Kara Afrika. 3. Dini Hıristiyan, dili Avrupa dilleri, ırkları Avrupalı ve melez ve Avrupa kültürünü yansıtan Azınlık Afrika yada Beyaz Afrika.

Afrika kıtasının nüfusu yüzölçümüne oranla oldukça azdır. 30 milyon Km’lik bir yüzölçüme karşılık kıtanın toplam nüfusu, 1995 yılı itibariyle 878 milyon kadardır. Kıtanın yıllık nüfus artış oranı % 2,5 dolayında seyreder. Ancak fazla oranda bebek ölümleri ve erken ölümler nüfus artışını frenler. Buna rağmen, kıtanın nüfusu diğer kıtalara göre hızla artmaktadır. Afrika Kıtası beşeri özellikleri bakımından ele alacak olursak Kıtanın gelecekteki nüfusu; 2010 yılında 1,2 milyar, 2020 yılında 1,6 milyara ulaşacaktır. Bu durumda, Afrika; sayısal olarak Asya kıtasından sonra ikinci fazla nüfuslu kıtadır.

Afrika Kıtası Beşeri özellikleri – Nüfus miktarı Yıllara göre dağılımı haritası

Afrika Kıtası Beşeri Özellikleri – Yerleşme özellikleri

Afrika, yerleşme tarihi bakımından çok eski olmasına rağmen, bugün modernleşme bakımından en geride olan bir kıtadır. Dünyanın en ilkel yerleşme birimlerine, Afrika’ da rastlamak mümkündür. Ekvatoral bölgelerde yaşayan yerlilerden Pigıneler, ağaç dal ve yapraklarından yaptıkları kulübelerde otururlar. Ekvatoral bölgenin güneyinde (Kalahari çevresi), topraktan veya ağaç dallarından yapılmış arı kovanına benzeyen kulübelerden müteşekkil küçük köy yerleşmeleri hakimdir. Ekvatoral bölgenin kuzeyinde yani Sahra bölgesinde ise, göçebe insanlar ve yer yer suyun bulunduğu bölgelerdeki vaha yerleşmeleri vardır. İç bölgelerden kıyı bölgelerine doğru gidildikçe, yerleşmelerde değişim gözlenir. Bu durum, dış etkilerin ortaya çıkarmış olduğu bir değişimdir.

Afrika Kıtası Beşeri Özellikleri –  Sosyal Hayat – Yaşam özellikleri

Afrika’ daki sosyal hayatın düzenlenmesi ve gelişmesinde coğrafi şartların etkisi büyüktür. İklim ve bitki örtüsü, sosyal hayatı doğrudan etkilerler. Ekvator bölgesinin balta girmemiş ormanları ve daimi yağışlı, sıcak ve sıkıcı iklimi, insan hayatına olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple bu bölgelerde, toplayıcılık ve avcılık ile uğraşan insanlar yaşar. Öte yandan Ekvatoral bölgenin kuzey ve güneyinde yer alan geniş alanlı çöller, bitki örtüsünden mahrum, iklim özellikleri bakımından bunaltıcı sıcaklıkları, yağış yetersizliğinin tarımı engellemesi, yerleşik hayatın gelişmesini engeller.

Sosyal hayat bakımından en gelişmiş bölgeler, kıtanın kuzey ve güney bölgeleridir. Kuzeyde Arap medeniyeti, güneyde ise sömürgeciliğe dayalı bir Avrupa hayat düzeni hakimdir. Coğrafi keşifler ile birlikte başlayan kıtanın sömürgeleştirilmesi, Afrika insanını derinden etkilemiştir.

Başta bugünkü nüfus kadar bir insan kitlesi, anayurtları olan Afrika topraklarından zorla koparılarak, diğer kıtalara getirilmiş ve köleleştirilmiştir. Bu sebeple, geçmişteki kıtanın adı “Köle kıtası” unvanını almıştır. Köleleştirme ve köle düzeni, İkinci Dünya Savaşına kadar devam etmiştir. Savaştan sonra kıtadan sömürgecilikten kurtulma çabaları başlamış ve bağımsızlık hareketleri tüm kıtayı sarmıştır. Bağımsızlığa kavuşma hareketi, sömürgeci ülkelere göre değişiklik arz etmiştir.

Not: Afrika Kıtası beşeri özellikleri konusu burada bitmiştir. Eğer bir önceki konuya göz atmak isterseniz buraya tıklayın. Afrika Kıtası genel özellikleri

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 9 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın