Abdülmecit Dönemi yenilikler – gelişmeler

yorumsuz
281 views
Abdülmecit Dönemi yenilikler – gelişmeler

Abdülmecit dönemi yenilikler nelerdir , hangi olaylar oldu ,  gelişmeler kısaca maddeler halinde  paylaşıyoruz. Kısa özet konu anlatımı ödev için düzenlenmiş bilgiler hepsi tek başlık altında sizler için derledik. Ödev için kullanabilir tek sayfa çıktı alabilirsiniz. Bilgiler güncel kütüphane kaynakçalı kitaplardan toplanmıştır. Başlayalım.

 

Abdülmecit Dönemi Yenilikler – Gelişmeler

 • 1840’da Posta Nezareti kurulmuştur.
 • 1847’de Bank-ı Dersaadet kurulmuştur.
 • 1848’de Darülmuallim kurulmuştur.
 • 1853’te Meclis-i Ali-i Tanzimat kurulmuş, ıslahat işlerini düzenleme, kontrol etme ve kanun yapma yetkisi bu kurula devredilmiştir.
 • 1854’te ilk defa İngiltere’den borç alınmıştır.(Dış borç)1856’da Meclis-i Maarif-i Umumiye Nezareti kurulmuştur.
 • 1856’da yabancı destekli ilk banka Bank-ı Osmani 1863’te kurulan Bank-ı Osmani Şahaneye katılmıştır.
 • 1858’de Arazi Kanunnamesi çıkarılmış, miri topraklarda tasarruf edilmesi ve verimliliğin arttırılması amaçlanmıştır.
 • 1859’da Kız Rüştiyeleri açılmıştır.
 • 1860’da ilk özel gazete, Tercüman-ı Ahval çıkartılmıştır.
 • İltizam usulü kaldırılarak vergilerin toplanması maaşlı memurlara bırakılmıştır.Örfi vergiler tek çatı altında birleştirilmiştir.
 • Mecidiye (madeni para) ve Kaime-i Mutebere (kağıt para) piyasaya sürülmüştür.
 • Mecburi askerlik süresi 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.
 • Jandarma teşkilatı kurulmuştur.
 • Encümen-i Daniş açılmıştır.Darülfünun açılmıştır.
 • 1859’da idari alanda memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye kurulmuştur.

 

Abdülmecit Dönemi Kısaca ( 1861 – 1876 )

 • Abdülaziz tahta çıkınca bir fermanla Tanzimat’ın gerektirdiği tüm ıslahat hareketlerine devam edileceğini beyan etmiştir.
 • 1864’te Vilayet Nizamnamesi yayımlanmıştır.
 • 1864’te şeriat ve ticari konuları dışında kalan hukuk ve cinayet davalarına bakmak için Nizamiye Mahkemeleri kurulmuştur.
 • 1867’de çiftçinin desteklenmesi amacıyla Ziraat Bankası’nın temeli olan Memleket Sandıkları kurulmuştur.
 • 1868’de Galatasaray Sultanisi kurulmuştur.1869’da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayımlanmıştır.
 • 1870’te kız öğretmen okulu olan Darülmuallimat kurulmuştur.
 • 1862’de ilk posta pulu basılmıştır.
 • İlk Osmanlı Medeni Kanunu olan Mecelle hazırlanmaya başlanmıştır (Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında 10 kişilik bir heyet tarafından)

 

Abdülmecit dönemi hakkında kısa bilgiler burada sona ermiştir. Daha detaylı bilgi istiyorsanız arama yaparak ulaşabilirsiniz. Bu arada sitemizde her çeşit her türlü ödev vardır. Eğer bulamazsanız bize ödev sor kısmından iletin en kısa sürede yayınlayalım. Derslerinizde başarılar.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 10 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın